เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปริญญาตรี)

(ด่วนที่สุด)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2560
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2559
 2.

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปวช.)

(ด่วนมาก)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
 3.

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

(ด่วนมาก)
 • ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2559
 4.

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560

(ด่วนมาก)
 • ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
• ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2559
 5.

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

(ด่วน)
 • ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน