เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2560
 2.

เพื่อเปิดโอกาสผู้ที่สมัครไม่ทันรอบแรก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ 2

(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2560
 3.ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (ปวช.)(ด่วนมาก)
 • ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
 4.ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
 • ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2559
 5.ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
 • ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
• ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2559
 6.ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วน)
 • ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน