เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ระดับ ปวช.(ด่วนที่สุด)
 ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ(ระดับ ปวช.) เพื่อตรวจสอบห้องสอบและวันที่สอบได้
หลังจาก วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2559
 2.ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 
Photo
ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2559
 3.ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 
Photo
ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2559
 4.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)
 ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ(ระดับปริญญาตรี) เพื่อตรวจสอบห้องสอบและวันที่สอบได้
หลังจาก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 5.กำหนดการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ รับตรง 59(ด่วนมาก)
 กำหนดการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิม มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 12 มีนาคม 2559 และมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2558
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน