เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2561
 2.ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2561
 3.ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง(ด่วนที่สุด)
 *** แจ้งเปลี่ยนกำหนดการผู้สมัคร รับตรง โดยใช้วุฒิ ปวช. และ ปวส. สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ***
คลิก !!! ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2561
 4.กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ม.6 เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
 5.ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ,ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน