เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครนักศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 

***ผู้สมัครใช้วุฒิ ม.6 (ระบบ TCAS) ให้ติดตามกำหนดการและขั้นตอนการสมัครอีกครั้ง
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 62***

 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2562
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน