เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.แจ้งกำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ประเภทรับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนที่สุด)
 

• ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่

จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่
วันที่ 29/05/2560 เวลา 12.00 เป็นต้นไป เนื่องจากมีการแก้ไขห้องสอบ ประกาศแจ้งเมื่อ 29/05/2560 8.30 น.

 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2560
 2.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบที่ 2

(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2560
 3.

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์

(ด่วนที่สุด)
 ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์

ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60


และเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 30 พ.ค. 60 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2560
 4.

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
 เลื่อนกำหนดการชำระเงินผ่านธนาคารและเค้าเตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560
• ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 • ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2560
 5.

เพื่อเปิดโอกาสผู้ที่สมัครไม่ทันรอบแรก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ 2

(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน