เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 มิ.ย 2559
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะที่ต้องการสมัคร , สมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา และ ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาจนถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2559

• ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา รอบ 2 คลิกที่นี่

• วิธีการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2559
 2.ขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่
 ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบสำหรับนักศึกษาใหม่
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2559
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน