เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
 ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท โควตา ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ตุลาคม 2559
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน