เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศบัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง"ยศ" ทางทหารหรือตำรวจ(ด่วนที่สุด)
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายละเอียด


ประกาศโดย   ทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2561
 3.ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รุ่น 60) ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู(รุ่น 60) ประจำปีการศึกษา 2561 (Click เพื่อเปิด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน