เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการดูตารางเรียนและการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนออนไลน์และการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการดูตารางเรียน >> Click

ขั้นตอนการดู Email @rmutp.ac.th ของนักศึกษา >> Click

ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ >> Click
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2563
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน