เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2563
 2.กำหนดการประเมินการเรียนการสอนและประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
ขอความอนุเคราะห์นักเรียนนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยมีกำหนดการประเมิน ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวันที่ 14 ก.พ.63 ถึง 15 มี.ค.63
ระดับปริญญาตรีวันที่ 14 ก.พ.63 ถึง 10 มี.ค.63
ระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 14 ก.พ.63 ถึง 10 มี.ค.63

นักเรียนนักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "ระบบการประเมิน" นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนจะถูก -LOCK- จนกว่านักเรียนนักศึกษาจะประเมินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2563
 3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน