เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนสร้างชั้นเรียนใน Google Classroom และการบันทึก Classcode สำหรับอาจารย์ผู้สอน(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนใน Google Classroom และบันทึก Classcode ที่ได้จาก Google Classroom ลงในระบบบริการการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าดู Classcode เพื่อใช้ในการเข้าร่วมชั้นเรียนใน Google Classroom ได้

ขั้นตอนสร้างชั้นเรียนใน Google Classroom และการบันทึก Classcode สำหรับอาจารย์ผู้สอน >> Click
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2563
 2.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนและลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ตามกำหนดการดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
  • ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน >> Click

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้นักศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2563
 3.ขั้นตอนการดูตารางเรียนและการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนออนไลน์และการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการดูตารางเรียน >> Click

ขั้นตอนการดู Email @rmutp.ac.th ของนักศึกษา >> Click

ขั้นตอนการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ >> Click
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2563
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2562
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน