เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ขอให้มาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่งานการเงินคณะ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 หากไม่ชำระเงินในวันเวลาดังกล่าว จะดำเนินการประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 18 (6)(ข)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2560
 2.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2560
 3.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช , ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(Click เพื่อเปิด)

Academic Calendar 2017 (CLICK!!!)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 4.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Counter Service(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Counter Service นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ได้แล้ว

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน