ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 สิงหาคม 2557

** กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาฯ และยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน นำไปชำระเงินผ่านธนาคารฯ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2557
 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนปรับพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ(ด่วนที่สุด)
ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนปรับพื้นฐาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2557
 3.ประกาศเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาใหม่ที่จะเรียนปรับพื้นฐาน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ที่จะเรียนปรับพื้นฐานให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในการเรียนปรับพื้นฐาน ส่วนนักศึกษาที่สั่งตัดชุดนักศึกษากับทางคณะไว้และยังไม่ได้รับชุดนักศึกษาจากทางคณะ ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตขาว กางเกง/กระโปรงสีดำในการเรียนจนกว่าจะได้รับชุดนักศึกษาจากทางคณะ นักศึกษาสามารถซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายต่างๆได้ที่สหกรณ์ของแต่ละคณะได้ในวันและเวลาราชการ
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนแลประมวลผล   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2557
 4.ประกาศเรื่องการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามและการขอเข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านามในการเข้ารับปริญญาบัตร และบัณฑิตตกค้างที่ต้องการขอเข้ารับปริญญาบัตร ให้ติดต่อเขียนคำร้องได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2557
 5.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 6.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2557
 7.เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)(ด่วนที่สุด)
Username : รหัสนักศึกษา( XXXXXXXXXXXX-X )
Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หากไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 8.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
 9.แจ้งเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เทอม 3 (แก้ไข - เพิ่มเติม)(ด่วนมาก)
แจ้งเปลี่ยนแปลง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข - เพิ่มเติม)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2557
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน