เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำใบ รบ. ฉบับสมบูรณ์ มาส่ง (คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีรายชื่อ นำใบ รบ. ฉบับสมบูรณ์ มาส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ ชั้น4 ศูนย์เทเวศร์ โดยด่วน!!!! (ต้องมีวันสำเร็จการศึกษา และมีเกรดครบ) เพื่อใช้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาว่านักศึกษามีคุณสมบัติการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือไม่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2558
 2.การขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้บัณฑิตยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2558
 3.ให้นักศึกษาทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียน 1/2558(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 ทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 ธ.ค.58 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้

เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2558
 4.แจ้งให้ทราบ(ด่วนที่สุด)
ด้วยกลุ่มทะเบียนฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับปรุงการเข้าใช้งานทะเบียน โดยนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าใช้ ระบบทะเบียนออนไลน์ ด้วย User และ Password ของมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 5.แจ้งให้ผู้ใช้งานทะเบียนทราบทั่วกัน(ด่วนที่สุด)
กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (27 ตุลาคม 2558) หากมีปัญหาในการใช้งาน ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2558
 6.ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง(ด่วนที่สุด)
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2558
 7.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 8.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน