เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ทางงานทะเบียนได้ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนักศึกษาสามารถเข้าประเมินการเรียนการสอนได้ถึงวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 23:59 น. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 2.ขยายเวลาการบันทึกเกรดผ่านระบบ ภาคเรียนที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
งานทะเบียนขอขยายเวลาการบันทึกเกรดผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกเกรดผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ได้ไม่เกินวันที่ 24 ต.ค.2560 เวลา 23:59 น.
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 3.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 4.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 เปิดให้นักศึกษาประเมินอาจารย์แล้ว(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ต.ค.60 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้
(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2560
 5.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ขอให้มาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่งานการเงินคณะ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 หากไม่ชำระเงินในวันเวลาดังกล่าว จะดำเนินการประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 18 (6)(ข)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2560
 6.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช , ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(Click เพื่อเปิด)

Academic Calendar 2017 (CLICK!!!)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 7.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Counter Service(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Counter Service นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ได้แล้ว

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน