ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อห้องสมุดด่วน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้ติดต่องานห้องสมุดด่วน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่ได้รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2558
 2.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
 3.การเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตและบัณฑิตตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ประกาศบัณฑิตตกค้างและเปลี่ยนคำหน้าบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2558
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 5.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2557
 6.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนมาก)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน