เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ฉบับแก้ไข](ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ฉบับแก้ไข]
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สวท.   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 2.ให้นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน มาชำระเงินส่วนที่เหลือ(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ทำเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้ ให้รีบมาติดต่อและชำระเงินค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือโดยด่วน ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น4 ศูนย์เทเวศร์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2559
 3.ปฏิทินการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2559
 4.ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2559
 5.แจ้งให้ทราบ(ด่วนที่สุด)
ด้วยกลุ่มทะเบียนฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับปรุงการเข้าใช้งานทะเบียน โดยนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านสามารถเข้าใช้ ระบบทะเบียนออนไลน์ ด้วย User และ Password ของมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2558
 6.แจ้งให้ผู้ใช้งานทะเบียนทราบทั่วกัน(ด่วนที่สุด)
กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป (27 ตุลาคม 2558) หากมีปัญหาในการใช้งาน ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2558
 7.ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน