เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งเก่าและใหม่ โปรดอ่าน!!(ด่วนที่สุด)
1.มีการเปลี่ยนแปลงรหัสนักศึกษาของนักศึกษาใหม่ คณะวิศวะ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต4 ปี ภาคปกติและภาคสมทบ ที่รายงานตัวรอบโควต้าไปแล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับนักศึกษา (คลิ๊กเพื่อดูรหัสนักศึกษา)

2.นักศึกษาปัจจุบัน คณะวิศวะ (ตั้งแต่นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี2 ขึ้นไป) ที่ลงทะเบียน เทอม 1/2560 ผ่านเว็บไซด์ไปแล้ว และยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนทั้งหมด และให้ไปลงทะเบียนใหม่ในช่วงลงทะเบียนปกติของเทอม 1/2560 คือ 12-16 มิ.ย. 2560 เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบรายวิชาและค่าลงทะเบียนให้ถูกต้องก่อน (คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 2.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Bill Payment(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคาร นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ได้แล้ว

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 3.ประกาศให้นักศึกษาทุกคนแก้ไขระเบียนประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วน(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้การแก้ไขระเบียนประวัติในระบบทะเบียนออนไลน์สามารถบันทึกข้อมูลได้แล้ว ให้นักศึกษาทุกคนแก้ไขระเบียนประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการแก้ไขระเบียนประวัติผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
 4.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช และ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

2017 Academic Calender (CLICK!)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2560
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับภาษาอังกฤษ [แก้ไข](ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับภาษาอังกฤษ [แก้ไข]
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2559
 6.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ฉบับแก้ไข](ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ฉบับแก้ไข]
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สวท.   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 7.ปฏิทินการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2559
 8.ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2559
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน