เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช , ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(Click เพื่อเปิด)

Academic Calendar 2017 (CLICK!!!)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 2.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Bill Payment(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคาร นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ได้แล้ว

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 3.ประกาศให้นักศึกษาทุกคนแก้ไขระเบียนประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วน(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้การแก้ไขระเบียนประวัติในระบบทะเบียนออนไลน์สามารถบันทึกข้อมูลได้แล้ว ให้นักศึกษาทุกคนแก้ไขระเบียนประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการแก้ไขระเบียนประวัติผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน