ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปรับเปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และชำระเงิน ภาคฤดูร้อน/2556(ด่วนที่สุด)
เนื่องด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และชำระเงิน เนื่องจากมีกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2557
 2.แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ค้างยืมหนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัย(ด่วนที่สุด)
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อ ยังไม่ได้คืนหนังสือห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2556/2 นั้น ทางระบบจะทำการล๊อครหัสนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะนำหนังสือมาคืน จึงแจ้งเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2557
 3.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2557
 4.เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)(ด่วนที่สุด)
Username : รหัสนักศึกษา( XXXXXXXXXXXX-X )
Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หากไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 5.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
 6.ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 ลงทะเบียนผ่านเว๊ปไซต์วันที่ 16-22 เม.ย. 57 และวันเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน วันที่ 21-29 เม.ย. 57 ขอให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนก่อนวันประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 2/2556
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2557
 7.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เทอม 3 (แก้ไข - เพิ่มเติม)(ด่วนมาก)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข - เพิ่มเติม)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2557
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน