ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มาชำระค่าลงทะเบียนที่ค้างชำระอยู่(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 และยังค้างชำระค่าลงทะเบียนอยู่ ให้รีบไปชำระที่คณะ ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 57 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูเกรดได้และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2557
 2.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
 3.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 4.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน