ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาเพิ่มเติมให้นักศึกษาทำการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียน 1/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 สามารถประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว ส่วนนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาสหกิจไม่ต้องประเมิน นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ธ.ค.57 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้

เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2557
 2.ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มาชำระค่าลงทะเบียนที่ค้างชำระอยู่(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557 และยังค้างชำระค่าลงทะเบียนอยู่ ให้รีบไปชำระที่คณะ ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 57 มิฉะนั้นจะไม่สามารถดูเกรดได้และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2557
 3.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2557
 4.ประกาศรายชื่อบัณฑิต / ผังที่นั่ง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และบัณฑิตตกค้างที่ยื่นคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่นั่งได้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่มียศหรือที่ยื่นขอเปลี่ยนคำขานนาม รายชื่อของนักศึกษาจะอยู่ท้ายสุดของคณะของนักศึกษา
ประกาศโดย   กลุ่มงานทะเบียนและประมวล   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 5.ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นำเอกสารที่ใช้รายงานตัวนักศึกษาใหม่มาคืน(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2557 นำเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ซึ่งต้องคืนเมื่อเสร็จขั้นตอนการรายงานตัว แต่นักศึกษายังไม่ได้คืน จำนวน 3 ราย ให้นำมาส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น4 ที่เทเวศร์ โดยด่วน (คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
 6.ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์นำใบรบ.ฉบับสมบูรณ์มาส่ง(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2557 ที่ยังไม่ได้ส่งใบรบ.ฉบับสมบูรณ์(มีระบุว่าสำเร็จการศึกษา และมีวันสำเร็จการศึกษา) ให้นำมาส่งที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่เทเวศร์ โดยด่วน (คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2557
 7.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 8.เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์(คลิก)(ด่วนที่สุด)
Username : รหัสนักศึกษา( XXXXXXXXXXXX-X )
Password : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก (หากไม่เคยทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน)
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 9.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน