ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตและบัณฑิตตกค้าง ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศบัณฑิตตกค้างและเปลี่ยนคำหน้าบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง “ยศ” ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2558
 2.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
 3.ด่วน!! ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเอกสารมาส่ง (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 นำเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ มาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการ ชั้น4 เทเวศร์ โดยด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2558
 4.แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2557
 5.ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน เริ่มใช้ปี 2557 (คลิก)(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษารับเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบขอเทียบโอนรายวิชา(คลิก)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2557
 6.การขอรับบริการ One Stop Service(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้บริการ One Stop Service กับนักศึกษาทุกคณะ ที่ชั้น 1 เทเวศร์ หากนักศึกษามาติดต่อขอรับบริการ กรุณานำบัตรนักศึกษามาขอรับบริการด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2554
   


Start : 6 Sep 2013
    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน