เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 เปิดแล้ว(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประเมินตนเองในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 เม.ย.60 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบ" ทะเบียนนักศึกษาออนไลน์นี้
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 มีนาคม 2560
 2.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน  2,957  ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับภาษาอังกฤษ [แก้ไข](ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับภาษาอังกฤษ [แก้ไข]
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2559
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ฉบับแก้ไข](ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ฉบับแก้ไข]
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล สวท.   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2559
 5.ปฏิทินการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2559
 6.ปฏิทินการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2559
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน