เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.(ด่วนที่สุด)
นักศึกษา ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและประเภทวิชาอุตสาหกรรมที่ลงทะเบียนเรียนแล้วคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ ให้นักศึกษาดำเนินการขอแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และชำระค่าธรรมเนียมขอสำเร็จการศึกษาจำนวน 600 บาทภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 หากนักศึกษาศึกษาครบหลักสูตรแล้ว แต่ไม่ได้ขอแจ้งสำเร็จการศึกษา จะถือว่านักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา สามารถดูขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ที่ด้านล่างนี้

ขั้นตอนการขอแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับ ปวช.
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2560
 2.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สอบถามรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการ,การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2560
 3.

ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช , ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( Click เพื่อเปิด )

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(Click เพื่อเปิด)

Academic Calendar 2017 (CLICK!!!)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2560
 4.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Counter Service(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Counter Service นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ได้แล้ว

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน