เมนูหลัก

 **ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบรับสมัคร Online**
  กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มลงทะเบียน
   ข้อมูลส่วนบุคคล
   สัญชาติ * 
   เลขประจำตัวประชาชน
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลัก
ไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีดคั่น) * 
   คำนำหน้า * 
   ชื่อ (ไทย)
  (ไม่ต้องมีคำนำหน้า) * 
  นามสกุล (ไทย) * 
   วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) *    
   ความพิการ * 
   อีเมลล์ ที่สามารถติดต่อได้  
   เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
 * 
   เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกบัญชีกับไลน์
สำหรับการสัมภาษณ์ / วีดีโอคอล ออนไลน์ * 
 

 
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน