เมนูหลัก

ตรวจสอบนักศึกษา

โปรดระบุเลขประจำตัวนศ.
ชื่อ-นามสกุล ไทย   นามสกุล    และ   สถานภาพนักศึกษา  
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน  

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหานศ.ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 41 ให้ป้อน 41*
2. ถ้าต้องการค้นหานศ.ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
3. ถ้าต้องการค้นหานศ.ที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
4. ระบุสถานภาพของนศ
5. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
6. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข




  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน