เมนูหลัก

ความคิดเห็นของผู้ใช้
วันที่ข้อความ
2/8/2557 12:09:20
คำถามยังไม่ได้ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาต้องทำยังไงค่ะ
คำตอบนำรูปถ่าย 1 นิ้ว(รูปชุดนักศึกษา) ,แบบฟอร์มธนาคาร , ใบระเบียนประวัติ(ขอได้ที่ห้อง One Stop Service ศูนย์เทเวศร์) แล้วยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารเพื่อขอทำบัตรใหม่ครับ
11/8/3100 11:13:19 โดย เจ้าหน้าที่ทะเบียน
15/6/2555 11:52:57
คำถามขอบคุณท่านรองพงศกรและหน.คเนศ ที่สละเวลามาเป็นวิทยากร ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะช่วยพัฒนาและดูแลนักศึกษา ให้เรียนอย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กำหนด
คำตอบยินดีนะครับ แล้วชื่มชนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะครับที่ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะ/ติชมสามารถเสนอมาได้นะครับ
20/6/3098 11:25:47 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
24/4/2555 0:16:28
คำถามเปิดลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อไหร่ครับ
คำตอบเปิดเทอมภาค 1/2555 วันที่ 11 มิ.ย.55 นะครับ
3/5/3098 16:11:08 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
2/1/2555 20:53:01
คำถามรับปริญญาวันไหนคะ
คำตอบรับจริงเป็นวันที่ 24 เม.ย เช้าครับ ส่วนซ้อมรับจริง 21 เม.ย ซ้อมรับรวมของ มทร.พระนคร 20 เม.ย ที่คณะบริหารธุรกิจ ขาดส่วนซ้อมย่อยของแต่ละคณะยังไม่ทราบเพราะคณะจะแจ้งมาให้ส่วนกลางครับ สำหรับนศ.ที่จบปีการศึกษา 2553 นะครับ
13/1/3098 7:55:15 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
24/11/2554 15:11:30
คำถามอยากทราบ ว่าจะนำค่าเทอมมาจ่ายวันที่ 6 ธ.ค. จะเสียค่าปรับหรือไม่ เพราะกะว่าจะไปจ่ายวันเปิดเทอม ซึ่งตอนแรกเปิด 28 พ.ย. แต่ว่ามหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดไปวันที่ 6 ธ.ค. ดังนั้นจึงต้องการนำเงินมาจ่ายวันที่ 6 ธ.ค. ในรูปแบบเช็คเงินสด จะเสียค่าปรัยหรือไม่ครับ
คำตอบ6-7 ธ.ค. 54 ไม่เสียค่าปรับนะครับ จะเป็นเช็คหรือเงินสดก็ไม่เสียนะครับ
28/11/3097 9:23:45 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
22/11/2554 10:50:01
คำถามจะมีการเลื่อนเปิดเทอมดป็นวันที่6ธ.ค.ไหม เพราะแถวพุทธมณฑลน้ำยังท่วมสูงอยู่เลย
คำตอบเลื่อนนะครับ เป็นวันที่ 6 ธ.ค.54 นะครับ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ดูหน้าเว็บเลยนะครับ
28/11/3097 9:24:40 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
11/7/2554 18:57:46
คำถามอาจารย์ค่ะ นักศีกษาภาคสมทบที่จบซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาจะได้รับปริญญาบัตรพร้อมภาคปกติไหมค่ะ แล้วเลื่อนไปรับเดือนเมษาจริงหรอค่ะ จะมีรายชื่อประกาศช่วงไหนค่ะ (ขอบคุณค่ะ)
คำตอบนศ.ที่จบปีการศึกษา 2553 ภาคปกติและสมทบ รวมถึงจบเพิ่มเติมด้วยนะครับ จะได้รับพร้อมกันครับและรับวันที่ 23-25 เดือนเมษายน 2555 นะครับ ส่วนรายชื่อจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
12/7/3097 15:53:38 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
7/4/2554 16:26:35
คำถามอยากสอบถามว่าถ้าได้เกรด 3.5 ขึ้นไป แต่มี D จะได้รับเกียรตินิยมไหมค่ะ
คำตอบไม่ได้นะครับ ข้อบังคับกำหนดไว้ชัดเจนนะครับ
27/4/3097 17:19:12 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
2/3/2554 15:21:06
คำถามเกรดไม่ออกค่ะ??
คำตอบเกรดจะประกาศวันที่ 7 มี.ค.54 นะครับตามปฎิทินการศึกษา ส่วนถ้าประกาศก่อนก็จะแจ้งให้ทราบนะครับ นศ.คนใดไม่ประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละวิชา อาจทำให้ไม่สามารถดูเกรดได้นะครับ แจ้งให้ทราบ
3/3/3097 13:13:26 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
2/2/2554 23:00:31
คำถามอาจารย์สอนสนุก ได้เต้นลีลาศที่ไม่เคยเต้นมาก่อน
คำตอบไม่ทราบว่านศ.จะประเมินอาจารย์หรือป่าวครับ ถ้าใช่ต้องเข้าเว็บตามนี้นะครับ http://eassess.rmutp.ac.th
23/2/3097 15:08:07 โดย กลุ่มทะเบียนและประมวลผล
20/10/2553 23:06:57
คำถามถ้าเกิดตอนแรกที่ลงทะเบียนแล้วมีข้อความขึ้นว่า "ยังไม่ได้ผ่านรายวิชาบังคับก่อน" แต่หลังจากคลิกปุ่มตรวจสอบแล้วข้อความนี้หายไปสามารถลงทะเบียนได้ จะมีปัญหาอะไรภายหลังหรือไม่ครับ แล้วรายวิชาที่ลงทะเบียนไปสามารถเรียนได้หมดทุกตัวใช่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบไม่มีนะครับเนื่องจากครั้งแรกระบบจะเช็คการลงวิชาบังคับก่อนหลัง ทางสำนักส่งเสริมฯ ได้ประสานกับสาขาของแต่ละคณะให้แก้ไขแล้วนะครับ แต่นศ.ต้องตรวจสอบด้วยนะครับเพราะระบบจะตรวจสอบตามที่มีการบันทึกไว้นะครับ
21/10/3096 8:53:29 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
19/10/2553 18:52:56
คำถามมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการบันทึกวิชาบังคับก่อน-หลัง แล้วลงทะเบียนไม่ได้ ต้องทำอย่างไรค่ะ
คำตอบลงได้แล้วนะครับ อย่าลืมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ไปชำระที่ธนาคารตามวันที่กำหนดด้วยนะครับ
20/10/3096 16:20:07 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
17/8/2553 16:23:57
คำถามเรื่องเทียบโอนการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายได้วันไหนครับ ใกล้จะสิ้นภาคเรียนแล้วครับ
คำตอบการเทียบโอนรายวิชานศ.จะต้องเทียบโอนครั้งเดียวทั้งหมดในเทอมแรกเลยนะครับ โดยยื่นคำร้องที่คณะ แล้วคณะจะตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คนเพื่อพิจารณาว่าเทียบโอนได้กี่รายวิชา สามารถดูระเบียบได้ที่คู่มือนศ.นะครับ
22/8/3096 20:57:58 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
24/5/2553 22:51:14
คำถามผมว่าเยอะมากอะ บัญชี เรียนตั้ง7 ตัว ใครจาไว้อะปวดหัวแย่เลย ไม่งั้นก้อต้องช่วยให้คะแนน ดีๆๆ อะคับ ผม
คำตอบเป็นการลงทะเบียนตามแผนการเรียนของคณะนะครับ แต่นศ.คิดว่าไม่ไหวเมื่อเปิดภาคก็ขอถอนรายวิชาให้น้อยลงก็ได้โดยประสานอาจารย์ที่ปรึกษานะครับ
25/5/3096 11:12:17 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
24/5/2553 21:28:38
คำถามชำระค่าลงทะเบียน ผ่านธนาคารวันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.53 อยากทราบว่าในระหว่างวันดังกล่าว สามารถชำระที่ งานการเงินคณะ ได้หรือไม่
คำตอบไม่ได้ครับเพราะไม่สามารถใช้ใบนี้ชำระเงินได้ ถ้าเกินวันที่ 6 มิ.ย.53 ต้องติดต่องานทะเบียนคณะเพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่ถึงชำระเงินที่งานการเงินคณะได้และอาจมีค่าปรับนะครับ
25/5/3096 11:13:47 โดย กลุ่มทะเบียนฯ
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน