เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 2.นักศึกษา "คณะวิศวกรรมศาสตร์" ที่ถูกล็อกระบบบริการการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้
**นักศึกษา “คณะวิศวกรรมศาสตร์” ที่ถูกล็อกเข้าระบบบริการการศึกษา**
ให้ส่งใบแสดงผลการศึกษา ของสถานศึกษาเดิม ขั้นตอนดังนี้

ส่งใบแสดงผลการศึกษา ของสถานศึกษาเดิมทั้งด้านหน้า และด้านหลังเป็น ไฟล์ pdf มาที่อีเมลดังนี้
 - นักศึกษาเทียบโอน-ต่อเนื่อง ภาคปกติ/สมทบ
ส่งที่อีเมล thansiri.t@rmutp.ac.th

 - นักศึกษา 4 ปี ภาคปกติ/สมทบ
ส่งที่อีเมล nattira.b@rmutp.ac.th

** โดยตั้งชื่อไฟล์ และชื่อเรื่องที่ส่งอีเมล เป็น รหัสนักศึกษา และชื่อ-นามสกุล
ตัวอย่าง (0564XXXXXXXX-X นายราชมงคล พระนคร)**

** กรุณาตรวจสอบความชัดเจนของเอกสารก่อนส่งไฟล์ทางอีเมล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2564
 3.ขั้นตอนการเข้าดู ClassCode สำหรับเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์
นักศึกษาสามารถเข้าดู ClassCode เพื่อใช้ในการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ใน Google Classroom
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2564
 4.ขั้นตอนการดู Email @rmutp.ac.th สำหรับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าดู Email @rmutp.ac.th เพื่อนำไปใช้ในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างของ Google และ Microsoft
*นักศึกษาจะต้องบันทึก "ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ" ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถใช้งาน Email ได้*
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2564
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2563
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน