เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่อง การคืนเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563(ด่วนที่สุด)
ให้นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนยืนยันข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อใช้รับเงินร้อยละ 10 ของค่าจัดการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563 คืน

โดยเจ้าหน้าที่จะตัดรอบส่งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนเรียบร้อยแล้วทุกวันศุกร์
ส่งรายชื่อรอบที่ 1 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ส่งรายชื่อรอบที่ 2 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
ส่งรายชื่อรอบที่ 3 : นักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

**มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน ขอให้นักเรียนนักศึกษาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืน ที่ลิงค์ด้านล่างอย่างละเอียด**
หากพบปัญหาการลงทะเบียนขอรับเงินคืน นักเรียนนักศึกษาสามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมล์ chayakorn.p@rmutp.ac.th
ประกาศโดย   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   14 เมษายน 2564
 2.เปิดระบบประเมินการเรียนการสอนเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษา 2 / 63(ด่วนที่สุด)
เปิดระบบประเมินการเรียนการสอนเพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษา 2 / 63
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "ระบบการประเมิน" นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนจะถูก -LOCK- จนกว่านักเรียนนักศึกษาจะประเมิน
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2564
 3.ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35(ด่วนที่สุด)
ติดตามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่
• ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
• ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2563
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2563
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน