เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอความอนุเคราะห์นักเรียนนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
โดยมีกำหนดการประเมิน ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวันที่ 31 ส.ค.64ถึง13 ก.ย.64
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวันที่ 8 ต.ค.64ถึง21 ต.ค.64
ระดับปริญญาตรีวันที่ 5 ต.ค.64ถึง18 ต.ค.64
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกวันที่ 5 ต.ค.64ถึง18 ต.ค.64

นักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "ระบบการประเมิน" นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน ผลการเรียนจะถูก -LOCK- จนกว่านักเรียนนักศึกษาจะประเมิน
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

(*รายวิชาสหกิจ ฝึกงาน ฝึกสอน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ไม่มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน*)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2564
 2.ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ประกาศกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2564
 3.ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา
เนื่องจากห้อง One-Stop Service ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัยฯปิดที่ทำการชั่วคราว นักศึกษาสามารถขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาได้ที่เมนู "เขียนคำร้อง" โดยนักศึกษาจะได้รับไฟล์เอกสารทางอีเมล์ในวันทำการถัดไป
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2564
 4.ขั้นตอนการดู Email @rmutp.ac.th สำหรับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถเข้าดู Email @rmutp.ac.th เพื่อนำไปใช้ในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างของ Google และ Microsoft
*นักศึกษาจะต้องบันทึก "ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ" ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถใช้งาน Email ได้*
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2564
 5.ขั้นตอนการเข้าดู ClassCode สำหรับเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์
นักศึกษาสามารถเข้าดู ClassCode เพื่อใช้ในการเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ใน Google Classroom
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2564
 6.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย   กลุ่มทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2563
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน